in

Επικίνδυνη οδήγηση: Από 1η Μαΐου πρόστιμα έως 10.000 και φυλάκιση τουλάχιστον 10 χρόνια σε οδηγούς

Η επικίνδυνη οδήγηση που οδηγεί σε ατύχημα με σοβαρούς τραυματισμούς μπορεί να επιφέρει ποινές φυλάκισης από 1 έως 5 χρόνια.

Από 1η Μαΐου, θα τεθεί σε ισχύ ο νέος νόμος 5090/2024 που φέρνει σημαντικές αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα της Ελλάδας.

Ο νέος ποινικός κώδικας αυστηροποιεί τις ποινές του Κ.Ο.Κ. επιδιώκοντας να ενισχύσει την ασφάλεια στους δρόμους και να περιορίσει τα τροχαία ατυχήματα μέσω της αυστηροποίησης των ποινών για σοβαρές παραβάσεις, όπως η επικίνδυνη οδήγηση.

Κύριες Αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα

Η πιο σημαντική αλλαγή αφορά το νέο άρθρο 290Α. Το συγκεκριμένο άρθρο ορίζει ως ‘επικίνδυνη οδήγηση’ την οδήγηση που προκαλεί σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή ή την υγεία των ανθρώπων. Αυτή περιλαμβάνει:

– την υπερβολική ταχύτητα,

– την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών,

– την αγνόηση των σηματοδοτών και

– άλλες παραβάσεις που απειλούν τη δημόσια ασφάλεια.

Ποινές για Επικίνδυνη Οδήγηση

Οι ποινές για την επικίνδυνη οδήγηση έχουν γίνει πολύ αυστηρότερες. Συγκεκριμένα:

Πρόστιμα:

Αυξάνονται σημαντικά τα πρόστιμα, με εκκίνηση από 2.000 ευρώ για τις πρώτες παραβάσεις και μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 10.000 ευρώ για επαναλαμβανόμενες παραβάσεις.

Φυλάκιση:

Η επικίνδυνη οδήγηση που οδηγεί σε ατύχημα με σοβαρούς τραυματισμούς μπορεί να επιφέρει ποινές φυλάκισης από 1 έως 5 χρόνια.

Αφαίρεση άδειας οδήγησης:

Η άδεια οδήγησης μπορεί να αφαιρεθεί για περίοδο από 6 μήνες έως και 5 χρόνια, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης.

Στόχος των Αλλαγών
Οι αλλαγές αυτές επιδιώκουν να μειώσουν τα τροχαία δυστυχήματα και να αυξήσουν την ασφάλεια στους δρόμους. Είναι επίσης μια προσπάθεια να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των οδηγών για τις συνέπειες των παραβάσεών τους και να διασφαλιστεί ότι οι δρόμοι γίνονται ασφαλέστεροι για όλους.

Αναμφίβολα αυτό είναι ένα βήμα. Το δεύτερο που πρέπει να γίνει είναι να δοθούν κίνητρα στους Έλληνες να αλλάξουν τα παλιά αυτοκίνητά τους με νέα σύγχρονα και σαφώς πιο ασφαλή. Ο μέσος ηλικιακός όρος του στόλου στην Ελλάδα είναι 17,3 χρόνια.

Άρθρο 45

Συμπερίληψη παραβίασης ερυθρού σηματοδότη στις περιπτώσεις επικίνδυνης οδήγησης Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 290Α Ποινικού Κώδικα.

Στην παρ. 1 του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα προστίθεται περ. ε) και η παράγραφος 1 του άρθρου 290Α διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Όποιος κατά τη συγκοινωνία στους δρόμους ή στις πλατείες:

α) οδηγεί όχημα, μολονότι δεν είναι σε θέση να το πράξει με ασφάλεια εξαιτίας της κατανάλωσης οινοπνεύματος ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών ή λόγω σωματικής ή πνευματικής εξάντλησης ή

β) οδηγεί όχημα σε εθνικές ή περιφερειακές οδούς αντίστροφα στο ρεύμα της εκάστοτε κατεύθυνσης ή σε πεζοδρόμους, πεζοδρόμια ή πλατείες, ή οδηγεί όχημα που είναι τεχνικά ανασφαλές ή με ανασφαλή τρόπο φορτωμένο ή προβαίνει κατά την οδήγηση σε επικίνδυνους ελιγμούς ή μετέχει σε αυτοσχέδιους αγώνες, ή

γ) οδηγεί όχημα

– i) σε αυτοκινητόδρομο ή σε οδό ταχείας κυκλοφορίας με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστον εξήντα (60) χλμ. ανά ώρα και αν πρόκειται για λεωφορείο ή φορτηγό αυτοκίνητο, κατά τουλάχιστον τριάντα (30) χλμ. ανά ώρα,

– ii) εντός κατοικημένης περιοχής ή σε άλλο οδικό δίκτυο με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστον σαράντα (40) χλμ. ανά ώρα και αν πρόκειται για λεωφορείο ή φορτηγό αυτοκίνητο, κατά τουλάχιστον είκοσι (20) χλμ. ανά ώρα, ή

δ) οδηγεί όχημα στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α.) εκτός των περιπτώσεων αποκλειστικού προορισμού της, ή

ε) παραβιάζει ερυθρό σηματοδότη, τιμωρείται, αν δεν προβλέπονται βαρύτερες κυρώσεις σε άλλες διατάξεις:

Νέες ποινές λόγω επικίνδυνης οδήγησης
αα) με φυλάκιση έως τρία (3) έτη, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα,

ββ) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο,

γγ) με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη, αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ή προκάλεσε σημαντική βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις,

δδ) με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών, αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου.

Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη».

7 συνήθειες των πολύ ελκυστικών ανθρώπων

Ήταν η μεγαλύτερη απaτη που έχει γίνει σε τηλεπαιχνίδι – Πώς τους κoρόιδευε μπροστά στα μάτια τους